Projekto partneriai


Flag Czechia   Euroface Consulting

„Euroface Consulting“ yra mokymo ir konsultavimo organizacija, skatinanti ryšius ir perkelianti inovacijas į švietimo ir verslo sektorių, veikianti regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. IRT kūrimas ir diegimas yra „Euroface“ dėmesio centre. Euroface turi ilgametę patirtį kuriant e. mokymosi modulius, taikomąsias programas, kuriant svetaines, teikiant IKT kursus suaugusiems ir kt. ng ICT courses for adults etc.

www.euro-face.cz

Flag Nederland   Stichting Kenniscentrum Pro Work

Pagrindinė „Pro Work“ veikla orientuota į inovacijų kūrimą ir diegimą švietimo ir mokymo srityje. Veiklos centre – mažai raštingų suaugusiųjų skaitmeninių, raštingumo ir skaičiavimo įgūdžių ugdymas. Pro Work turi tarptautinio bendradarbiavimo patirties ir dauguma projektų yra susiję su karjeros plėtra ir perėjimu iš mokyklos į darbą.

www.pro-work.nl

Flag Lithuania   Socialiniu projektu institutas

SPI įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, skatinančius kūrybiškumą, mąstymą, verslumą, įvairių kompetencijų įgijimą skirtingoms tikslinėms grupėms, taip pat ir socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į visuomeninį gyvenimą ir bendradarbiauja su įvairiais Lietuvos ir Europos universitetais, švietimo centrais, mokyklomis, socialinėmis ir verslo įmonėmis, socialinių paslaugų, vaikų ir jaunimo centrais, įvairiomis asociacijomis ir NVO.

spinstitutas.lt
www.facebook.com/socialiniuprojektuinstitutas